Aile Hekimliği 2018/3.Ek Yerleştirme İşlemi

Çanakkale İlinde 12 Temmuz 2010 tarihinde Aile Hekimliği uygulaması başlamıştır.
İlimizde, Bayramiç İlçesi Çarşı Aile Sağlığı Merkezi 1703005 Nolu Aile Hekimliği Birimi
istifa nedeniyle boş pozisyon olarak belirlenmiştir.
İlimizde 1(bir) Aile Hekimliği Birimi için 25/01/2013 tarih ve 28539 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği doğrultusunda
05/10/2018 tarihinde Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Toplantı Salonu’nda
saat 16.00’ de Aile Hekimliği 2018/3. Ek Yerleştirme İşlemi yapılacak olup,
02/10/2018-03/10/2018 tarihleri arasında başvurular elden Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü
Evrak Kayıt Birimine kayıt yapıldıktan sonra Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü Aile Hekimliği
Birimine’ne yapılacaktır.
Aile Hekimliği 2018/3.Ek yerleştirme işlemine başvuracak hekimler için gerekli belgeler
Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü internet sitesinde duyurulmuş olup, ayrıca tebliğ
edilmeyecektir. Konunun İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezinize bağlı tüm
kamu kurum ve kuruluşlarınıza duyurulması hususunda;

Tümü